Profesiniame mokyme – siekis plėtoti besimokančios bendruomenės kultūrą pasitelkiant tarptautinę patirtį

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2018 birželio 07 06:30
TarptautiskumasVilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre nuo rugpjūčio 1 d. bus vykdomas projektas „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“, kuriame dėmesys skirimas tiklinės profesinio mokymo centro bendruomenės mokymosi kultūros puoselėjimui lokaliu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Iniciatyva profesiniame mokyme unikali savo apibrėžtimi – tolstama nuo įprastinių ir fragmentiškų profesinio mokymo specialistų ir mokinių stažuočių ir atsigręžiamą į tarptautiškumo ir nuolatinio visų bendruomenės narių mokymosi sinergiją.
 
Mokymo centro Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova pabrėžia, kad projekto įgyvendinimas gali tapti iššūkiu, padėsiančiu siekti lyderystės profesiniame mokyme. „Šio projekto veiklų metu remiantis visuminio mokymosi, mokymosi visą gyvenimą, lygiateisiškumo ir įvairovės principais norima skatinti visų bendruomenės narių: pedagogų, ugdymo organizatorių, administracijos darbuotojų ir mokinių – profesinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymą(si). Projekto rezultatas – besimokančios bendruomenės kompetencijos, leidžiančios įgyvendinti kokybinius pokyčius profesiniame mokyme. Norime į mokymo centre organizuojamą ugdymo ir vadybos procesą įnešti naujovių, tobulintis ir auklėti specialistus, gebančius prisitaikyti prie europietiško profesinio augimo standartų“, – teigia M. Puchova.
 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, bendradarbiaudamas su partneriais iš Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos bei Austrijos, numato organizuoti 24 personalo atstovų vizitus, kurių metu mokymo centro specialistai – profesijos mokytojai, švietimo vadybininkai ir ugdymo organizatoriai – gilins žinias įvairiose srityse: bendradarbiavimo ir strateginės partnerystės, migrantų ir pabėgėlių integracijos, dualinio mokymo ir pameistrystės plėtros, viešųjų ryšių ir efektyvios komunikacijos bei atitinkamų IT ir inžinerijos krypčių mokymo.
 
Daugiausiai tikimasi iš pedagogų ir mokymo proceso organizatorių profesinio augimo užsienio kolegų darbo stebėjimo praktikose. Pastarųjų metu ketinama fiksuoti kitos šalies švietimo sistemos ir socialinių bei kultūrinių skirtumų sąlygotos mokymo metodikas, analizuoti specifines praktikas, pavyzdžiui: darbo su įvairius specialiuosius ir socialinius poreikius turinčiais studentais organizavimas, profesinio mokymo sistemos pokyčių ir mokymo turinio naujovių įgyvendinimas bei profesinio mokymo specialistų kvalifikacijos tobulinimas profesionalų tinkluose ir besimokančios bendruomenės viduje. 
 
Projekto įgyvendinimo metu numatytos 30 IT ir inžinerinių specialybių mokinių bei 4 pameistrių praktikos projekto partnerių šalyse. Projektas apims, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, energetinių sistemų elektroniko, metalo apdirbimo staklininko, kompiuterinės įrangos derintojo, žiniatinklio programuotojo, java programuotojo, multimedijos paslaugų teikėjo ir kitas profesijas. 
 
Projektą „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046826) finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.
 
Tarptautiskumas