Personalo stažuotė Austrijoje: atrankos rezultatai

Atnaujinta: Antradienis, 2018 rugsėjo 11 11:33

EU flag Erasmus vect POSSveikiname Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro pedagoges: Virginiją Puodžiukienę, Kristiną Ališauskienę, Tomą Grabauskaitę ir Ritą Daukšienę, – praėjusias atranką stažuotei Austrijoje. Stažuotė vyks rugsėjo 23–29 dienomis pagal vykdomą projektą „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046826). Pagrindinės stažuočių temos yra dualinio modelio taikymas ir migrantų mokymas. 

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.