Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre profesiją įgys 70 neįgaliųjų

Atnaujinta: Antradienis, 2018 spalio 23 14:45

Neigaliuju mokymas 3Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras ir Lietuvos neįgaliųjų draugija ėmėsi bendradarbiauti neįgaliųjų profesinio mokymo srityje. Planuojama, kad projekto „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0041) rėmuose kvalifikaciją pagal įvairias mokymo programas įgys bemaž 70 negalią turinčių asmenų. Pastariesiems spalį mokymo centre įvyko renginys, skirtas pristatyti mokymosi galimybes.

 

Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Putnaitė. Vadovė bei profesijos mokytojai akcentavo mokymo centro patirtį mokant neįgalius asmenis, jiems pritaikytas mokymo programas. Projekto dalyvius padrąsino ir Jelena Ivančenko, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė.

 

Susirinkusiems buvo pristatytos jų poreikius atliepiančios mokymo programos: kompiuterio naudojimo pagrindai,  skaitmeninių technologijų ‒ internetinių tinklapių ‒ projektuotojas, apskaita, sekretorius‒referentas, reklamos organizatorius, socialinės globos namuose darbuotojas ir logistas.

 

Paminėtų profesinio mokymo programų sąrašas nėra baigtinis: ketinama burti dalyvių grupes iki 10 asmenų ir siūlyti jiems atskiras kompetencijas lavinančius modulius, kurie atitiktų grupės narių lūkesčius.

 

Neigaliuju mokymas 1Neigaliuju mokymas 2

 

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie įgyvendinamos priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo ir kartu norima pagerinti neįgalių asmenų padėtį visuomenėje bei sumažinti jų socialinę atskirtį. Be profesinių įgūdžių lavinimo Lietuvos neįgaliųjų draugija yra numačiusi organizuoti ir bendrųjų gebėjimų mokymus: anglų kalbos bei iniciatyvos ir verslumo  (trukmė ‒ 40 val., grupė ‒ iki 25 asmenų).

 

Projekto tikslinė grupė ‒ neįgalieji (numatomas dalyvių skaičius – 152). Projekto veiklose gali dalyvauti asmenys iš Vilniaus miesto ir rajono, Elektrėnų, Šalčininkų ir Ukmergės rajonų. Projekte Lietuvos neįgaliųjų draugija yra numačiusi asmens poreikių vertinimą, individualų bei grupinį motyvavimą, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymą, palaikymą ir atkūrimą, psichosocialinę pagalbą, profesinis orientavimą, informavimą ir konsultavimą, praktinių darbo įgūdžių lavinimą darbo vietoje.

 

Su projekto dalyviais nuolat dirbs psichologas, socialinis darbuotojas, užimtumo specialistai, karjeros konsultantas. Dalyviams bus teikiamos individualios konsultacijos  atsižvelgiant į dalyvių poreikius bei lūkesčius ir organizuojami grupiniai užsiėmimai kiekvienoje savivaldybėje. Į neįgalių asmenų konsultavimą įsitrauksVilniaus teritorine darbo birža bei darbdaviai.

 

Neigaliuju mokymas 6