Tarptautiškumo plėtra: Prancūzijoje siekta suderinti mokymo programas

Atnaujinta: Penktadienis, 2018 lapkričio 09 09:46

FR Ecvet2017–2018 m. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre buvo įgyvendinamas projektas „Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-035057). Jo metu siekta suderinti su užsienio partneriais Prancūzijoje modulinių profesinio mokymo programų: metalo apdirbimo staklininko, suvirintojo, finansinių paslaugų teikėjo ir logisto–ekspeditoriaus – kompetencijų, mokymo rezultatų, modulių, kreditų, rezultatų vertinimą ir pripažinimą, kad minėtų mokymo programų mokinių mobilumas ateityje vyktų naudojant ECVET.

 
Kaip sekėsi įgyvendinti projekte numatytus tikslu, kviečiame susipažinti lapkričio 21 d. 13 val. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus aktų salėje vyksiančioje projekto baigiamojoje konferencijoje.
 
Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. „The European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET“) – tai viena iš Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. „ECVET“ tikslas – sudaryti sąlygas pripažinti mobilumo dalyvių pasiekimus, sukurti vieningą mobilumo organizavimo struktūrą. 
 
Kadangi Lietuvoje ši sistema žengia tik pirmuosius žingsnius, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro projektu užsibrėžta siekti kokybiškų mobilumų organizavimo profesinio mokymo procese pasitelkiant „ECVET“, perimti geruosius pavyzdžius, patirtį diegiant „ECVET“ elementus, išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą, užtikrinti profesinio mokymo kokybę įdiegiant „ECVET“, kad tai garantuotų mokinių pasiekimų mokymosi metu užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą. 
 
FR Ecvet 2
 
Kitas projekto dalyvių tikslas – pasiruošti ECVET mobilumui, tai yra užmegzti partnerystę su užsienio partneriais, aptarti Savitarpio supratimo memorandumą, apibrėžti mokymosi rezultatų vienetus, įgyjamus mobilumo metu, aptarti mokymosi rezultatų vertinimą, išsiaiškinti, kaip mokymosi rezultatai bus pripažinti ir patvirtinti, bei aptarti mokymosi sutartį.
 
Prancūzijoje dviejų vizitų metu viešėjo 8 mokymo centro darbuotojai: profesijos mokytojai, turintys patirtį rengiant ir įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, bei asmenys, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų, mobilumo stažuočių organizavimą.
 
Kovo 19–23 dienomis pirmoji darbuotojų delegacija: Natalija Adulo, Marina Aladovičienė, Vitalijus Zaleskis ir Aleksėjus Prisiuda – dalyvavo profesinėje stažuotėje Prancūzijos sostinėje. Kolektyvas susitiko su licėjaus Polivalent de Cachan (http://lyceedecachan.fr/acces) direktore ponia Bloch ir finansinių specialybių profesijos mokytojais, kurie pristatė prancūzų švietimo sistemos ypatumus, vertinimo kriterijus. Buvo sutarta dėl ECVET memorandumo pasirašymo, aplankyta ISTELI mokymo įstaiga, kuri ruošia logistikos specialistus. Mokytojai apžiūrėjo ir stebėjo mokymo procesą AFTRAL (https://aftral.com) praktinio mokymo centre, kuris specializuojasi suaugusiųjų mokymo ruošime. Profesijos mokytojas Eric Lebon (https://lycee-etienne-oehmichen.fr) pristatė transporto ir logistikos specialybių ruošimo etapus ir keliamus reikalavimus.
 
FR Ecvet 3
 
Balandį Prancūzijoje viešėjo suvirinimo ir metalo apdirbimo specialistai: Aleksandras Osokinas, Vaidotas Klemka, Stanislavas Rodzevičius. Pastarieji patirties sėmėsi Nanto mieste. Siekta tų pačių tikslų: išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą suvirinimo ir metalo apdirbimo specialistų ruošime, aptarti kokybiškų mobilumų organizavimo prielaidas pasitelkiant ECVET.
 
EU flag Erasmus vect POSProjektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.