„Verslumo ugdymas ekonomikos nuosmukio sąlygomis ES šalyse“. Mokytojų stažuotė Maltoje

Atnaujinta: Penktadienis, 2013 birželio 28 05:43

MVGPlogotipasŠ. m. balandžio 21-28 dienomis Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) ir Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai viešėjo Maltoje pagal Leonardo da Vinci Mokymosi visą gyvenimą programos Centro parengtą projektą „Verslumo ugdymas ekonomikos nuosmukio sąlygomis ES šalyse“, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0702. Vienos savaitės vizite dalyvavo Centro mokytojai: Marina Aladovičienė, Darius Voišnis ir Vitalij Zaleskij – bei projekto partnerių Šiaulių profesinio rengimo centro atstovės, profesijos mokytojos Kristina Marcaitienė ir Janina Pociuvienė.

 

         Projektu norėta pasiekti šių tikslų:

1.Pakelti profesijos mokytojų kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje ekonomikos nuosmukio sąlygomis.

2.Perimti užsienio šalių patirtį organizuojant verslumo ugdymo programas, tokias kaip apklausos metodai, laiko valdymas, lyderystė, darbas komandoje, klientų aptarnavimo įgūdžiai, derybų įgūdžiai kt.

3.Pasisemti patirties, kaip verslumo ugdymas integruojamas į kitas, technines mokymo programas.

4.Perimti gerąją užsienio mokymo įstaigų bendradarbiavimo su verslo atstovais patirtį.

5.Susipažinti su kokiomis problemomis susiduria užsienio partnerių absolventai ekonomikos nuosmukio sąlygomis ir kaip mokymo įstaigos bei įgytos verslumo žinios padeda jiems įsilieti į darbo rinką.

6.Susipažinti kaip organizuojami jau dirbančių žmonių verslumo mokymai.

 

       Rengiant projekto parašką remtasi 2011 m. Darbo biržos ataskaitų duomenimis, kurie rodė, kad jauniems žmonėms iki 25 m. yra ypač sunku įsidarbinti. Jie neturi svarbiausio kriterijaus - darbo patirties. Pardavimų, verslumo žinios ir įgūdžiai galėtų būti vienintelis svarus argumentas priimti į darbą jauną, ką tik mokslus baigusį žmogų. Tuo tarpu profesinio mokymo įstaigų programos yra labiau sukoncentruotos į specialistų ruošimą pramonės sektoriui. Verslumo įgūdžius skatinančių programų yra nedaug ir jomis sudominti ne visų specialybių mokiniai, o ir profesijos mokytojams, trūksta tokios kvalifikacijos. Todėl dalyvauti projekte buvo kviesti priminio ir tęstinio profesinio mokymo profesijos mokytojai, dirbantys verslo ir administravimo srityje, organizuojantys ir vedantys praktinius ir teorinius užsiėmimus mokiniams, baigusiems 10 arba 12 klasių, besimokantiems pagal tokias specialybes kaip bankinių operacijų tvarkytojas, mokesčių inspektoriaus padėjėjas, nekilnojamojo turto agentas, vizualinės reklamos gamintojas, apskaitininkas kasininkas, logistas ekspeditorius, pramonės įmonės prekybos konsultantas, tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius, elektroninės prekybos agentas ir kt. Norėta, kad projekto dalyvių grupė aktyviai prisidėtų prie jaunų specialistų profesinio rengimo.

 

        Mainų vizito metu projekto dalyviams buvo suteikta galimybė susitikti su darbdavių atstovais, mokymo įstaigų personalu. Vyko praktiniai užsiėmimai, per kuriuos projekto dalyviai susipažino su mokymo planais ir medžiaga, dalinosi patirtimi bei diskutavo, kokiais principais verslumo ugdymas veikia ekonominio nuosmukio metu. Vizito metu vyko susitikimai su verslo įmonių atstovais („Business First“, „Malta Enterprise Corporation“) ir mokymo įstaigų atstovais Turizmo studijų institute, Maltos vadybos institute, Tarptautinėje profesinėje mokykloje, Maltos verslo mokykloje. Vizito metu aptarti verslo organizavimo ypatumai Maltoje ir Lietuvoje, Lietuvos ir Maltos švietimo sistemų panašumai ir skirtumai, jų įtaka verslumo ugdymo programoms profesiniame rengime. Tai pat dalyviai supažino su šalies kultūrinėmis vertybėmis, pamatė daug neapsakomo grožio pastatų, architektūrinių paminklų. Juos sužavėjo vietinė gamta, jos savitas grožis ir žmonių draugiškumas. Vizito pabaigoje visi projekto dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

 

       Po stažuotės abejose profesinio mokymo centruose buvo surengti sklaidos renginiai, pristatyti stendai apie Maltoje įgytą patirtį bei parengtas ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms pasiūlytas „Verslumo ugdymo“ modulis. Tikimės, kad projekto metu įgauta patirtis leis plačiau integruoti verslumo ugdymą į mokymo procesą, padės mokiniams ir jau dirbantiems jauniems žmonėms įgauti taip svarbių verslumo įgūdžių bei sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje.

 

       Jūsų dėmesiui Šiaulių profesinio rengimo centro atstovų parengtas vizito Maltoje pristatymas sklaidos renginyje (čia).

 

Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai

 

P4270140.JPGP4253704.JPGP4230092.JPGP4263863.JPGP4243483.JPGP4243538.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.