Gerb. mokytojai, skelbiama lydinčiojo asmens atranka!

Atnaujinta: Pirmadienis, 2013 rugpjūčio 26 11:20

MVGPlogotipasMokytojus ir profesijos mokytojus, norinčius lydėti 6 nekilnojamojo turto agento specialybės mokinius, vykstančius į 3 savaičių stažuotę Airijoje (Korko mieste) pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės projektą ,,Nekilnojamojo turto agento veiklos ypatumai ES šalyse‘‘, Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0665, š. m. spalio 7-14 d. (viena savaitė), prašome rašyti prašymus laisva forma ir juos pateikti Vystymo skyriui (Kalvarijų g. 159, 201 kab.) iki š. m. rugsėjo 4 d.

 

Atrankos kriterijai pretendentams:

  1. Pirmenybė skiriama mokytojams, kurie dėsto nekilnojamojo turto agento specialybės mokiniams.
  2. Geros anglų kalbos žinios.
  3. Kelionių po užsienį patirtis.
  4. Atsakingumas.

 

Atrinktas asmuo iki rugsėjo 12 d. bus informuotas asmeniškai.

 

Projekto koordinatorė

Projektų vadovė Violeta Čepinskienė

 

Projektas finansuojamas remiant Europos komisija