Vizualinės reklamos gamintojų dėmesiui!

Atnaujinta: Pirmadienis, 2013 spalio 14 06:27
MVGPlogotipas2013 m. spalio 14 d.-21 d. vyks Leonardo da Vinci mobilumo projekto “Vizualinės reklamos gamintojų profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse” (Projekto partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras ir Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla) dalyvių atranka. 
 
Atrankoje kviečiami dalyvauti vizualinės reklamos gamintojų specialybės I ir II kurso mokiniai, kurie turi galimybę vykti į 3 savaičių stažuotę Estijoje (NARVA KUTSEÕPPEKESKUS) – 2013 m. gruodžio mėn.
 
Atrankos kriterijai:
- pretendento motyvacija ir asmeninis poreikis dalyvauti stažuotėje,
- mokymosi ir lankomumo rezultatai, grupės vadovo ir mokytojų rekomendacijos,
- šnekamosios ir specialybės užsienio kalbos (anglų) gebėjimai (individualus pokalbis ir testas raštu),
- kompiuterinis raštingumas,
- gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje bei asmeninės potencialaus projekto dalyvio savybės (sąžiningumas, komunikabilumas, pareigingumas, iniciatyvumas, organizuotumas).
- rusų kalbos pagrindai – privalumas. 
 
Mokiniai, norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti anketą (atsiųsti čia) ir parašyti motyvacinį laišką anglų kalba.
PASTABA: Dėl anketų formų taip pat galite kreiptis į Administravimo ir paslaugų skyriaus vedėją Virginiją Stankevičienę.
 
Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.
 
Daugiau informacijos Jums suteikti gali Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Vystymo skyrius tel. (8 5) 277 2667.
 
 
Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas