Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas "Donelaitis ir vizualieji menai"

Atnaujinta: Pirmadienis, 2014 gegužės 05 08:02

20140424 72014 m. balandžio 24 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriuje įvyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Donelaitis ir vizualieji menai“. Konkursas organizuotas lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti. Pagrindinė konkurso idėja: atsižvelgiant į kultūrinį šalies kontekstą (2014-ieji metai paskelbti Kristijono Donelaičio metais) panaudoti turimas bendrakultūrines (literatūros, istorijos, menų dalykų) žinias atliekant specialybės užduotis.  

 

Organizuojant šį konkursą buvo siekiama ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą, įvertinti jų profesinį meistriškumą, stiprinti profesinio mokymosi motyvaciją,  o svarbiausia - skatinti mokinius domėtis Lietuvos kultūros istorija, ugdyti pilietinį sąmoningumą, gebėjimus plėtoti, suderinti ir praktiškai pritaikyti bendrąsias ir profesines kompetencijas.

 

Konkursas suderintas su LR Švietimo ir mokslo ministerija,  įtrauktas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2014 metų  profesinio meistriškumo konkursų planą. Džiugu, kad konkurso iniciatyvai pritarė  UNESCO komitetas.

 

Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė Šiaulių ir Alytaus profesinio rengimo centrų, Kauno taikomosios dailės mokyklos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų bei mūsų - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro  - atstovai.  Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes: dailiųjų keramikos dirbinių gamybos; vizualinės reklamos gamybos bei maketavimo ir kompiuterinės grafikos. Kiekvienoje grupėje mokiniai varžėsi atlikdami individualias užduotis. Iki konkurso kiekvienas dalyvis privalėjo pasiruošti konkursui: paieškoti tikslinės informacijos, susijusios su K.Donelaičio asmenybe, gyvenimo faktais, kūryba, personažais ir kt.. Užduotys kiekvienoje grupėje buvo skirtingos: dailiųjų keramikos dirbinių gamintojai dekoravo teminę plytelę, vizualinės reklamos gamintojai kūrė reklaminį tekstilinį maišelį, o būsimieji maketuotojai  ir kompiuterinės grafikos specialistai maketavo  ir gamino  užrašų knygelės viršelį.

 

Vertinimo komisijos, į kurias buvo  įtraukti darbdaviai ir į konkursą atvykusių mokyklų mokytojai, konkurso dalyvių darbus vertino atsižvelgdamos  į idėjos originalumą, temos atskleidimą, gaminio estetinį vaizdą bei atlikimo kokybę. Kiekvienoje grupėje išrinkti nugalėtojai buvo apdovanoti prizais ir padėkos raštais.  

 

Dėkojame konkurso rėmėjams: UAB „Garsų pasaulio įrašai" ir  reklamos kūrimo ir gamybos centrui "Greita Reklama", konkurso dalyviams, juos rengusiems mokytojams ir visiems, prisidėjusiems prie konkurso organizavimo.

 

Sveikiname mūsų skyriaus mokinius, laimėjusius prizines vietas:

 

 

Administravimo ir paslaugų skyriaus vedėja

Virginija Stankevičienė 

 

 

20140424 47.jpg20140424 23.jpg20140424 20.jpg20140424 14.jpg20140424 6.jpg20140424 43.jpg20140424 25.jpg20140424 1.jpg20140424 7.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.