Tarptautinis (mokymo centro), 2007-2008 m. | Eurometalistas, Nr. LLP-LdV-IVT-2007-LT-0009

MVGPlogotipasProjektas „Eurometalistas“ skirtas 3 -ų regionų Lietuvos profesinių mokyklų pirminio profesinio rengimo mokinių praktiniam mokymui Lenkijos, Čekijos, Graikijos, Anglijos, Austrijos ir Olandijos mokymo įstaigose ir pramonės įmonėse. Projekto „Eurometalistas“ stažuočių tikslas metalo apdirbimo srities mokinių iš Lietuvos susipažinimas su ES šalyse taikomais šiuolaikiniais metalo apdirbimo būdais ir technologijomis bei praktinis mokymas užsienio partnerių bazėje. Kiti projekto tikslai yra metalo apdorojimo sektoriaus mokinių profesinės motyvacijos ir žingeidumo ugdymas bei tarpregioninė inovacijų metalo apdirbimo srityje sklaida Lietuvoje po mokinių stažuočių Lenkijos, Čekijos, Graikijos, Anglijos, Austrijos ir Olandijos mokymo įstaigose ir pramonės įmonėse.


Projektas yra labai aktualus besimokantiems metalo apdirbimo sektoriaus mokiniams, nes:

Projekto trukmė – 18 mėnesių (2007 – 2008). Į stažuotę vyks trijų Lietuvos profesinių mokymo įstaigų mokiniai šešiais srautais. Pasibaigus praktikai, mokinių gebėjimus įvertins Priimančios profesinės mokyklos ir įteiks kiekvienam projekto dalyviui pažymėjimą/EUROPASS.

Šis projektas yra ypač aktualus darbininkiškų metalo apdirbimo specialybių prestižo kėlimui bei metalo apdirbimo pramonės aprūpinimui kvalifikuotais darbininkais, pajėgiais dirbti tiek Lietuvos, tiek Europos įmonėse.


Lapkričio - gruodžio mėnesiais bus skelbiama projekto dalyvių atranka. Atrankoje galės dalyvauti šių specialybių I ir II kurso mokiniai: