Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, oficialiai pertvarkomas į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus technologijų mokymo centras

type your text for first image here

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, oficialiai pertvarkomas į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus technologijų mokymo centras

Informuojame, kad naują Vilniaus technologijų mokymo centro svetainę rasite adresu:

www.vtmc.lt

2007-2014 m. | ENERGETIKOS SEKTORINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS (nacionalinis mokymo centro projektas)

BPD logo

 

 

VEIKSMŲ PROGRAMA

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

PROJEKTAS

“Energetikos sektorinio profesinio mokymo centro įkūrimas Vilniuje“

PROJEKTO KODAS

NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-006

SUTARTIS PASIRAŠYTA

2011 m. balandžio 29 d.

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA:

2010 m. gruodžio 10 d.

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA:

2013 m. balandžio 30 d.

Projektą finansuoja:

Europos regioninės plėtros fondas

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

PROJEKTO BIUDŽETAS

6.159.962,05 Lt

 

Projekto metu bus įsigyta ir įdiegta moderniausia rinkoje egzistuojanti įranga, kuri bus naudojama Energetikos sektorinio profesinio mokymo centro mokymo programose, taip užtikrinant aukštą besimokančiųjų technologinę kompetenciją, t.y. gebėjimus naudotis naujausiomis technologijomis ir eksploatuoti šiuolaikiškus įrenginius. Tokiu būdu bus ruošiami kvalifikuoti, atitinkantys darbo rinkos reikalavimus ir darbdavių poreikius specialistai. Technologinės besimokančiųjų kompetencijos kėlimas savo ruožtu prisidės prie pozityvios visuomenės raidos.

Projekto metu įsigyta moderni mokomoji įranga užtikrins mokymo procesą naudojant šiuolaikines technologijas, kurios yra būtinos energetikos ūkio pažangai, konkurencingumui bei subalansuotai raidai. Mokymo procese naudojant naujausias technologijas, bus užtikrinama aukšta švietimo kokybė, atitinkanti dabartines rinkos tendencijas ir visuomenės poreikius. Įranga taip pat bus naudojama Energetikos sektorinio profesinio mokymo centro vykdomoms tęstinio profesinio (suaugusiųjų) mokymo programoms, todėl bus užtikrintas ir didinamas kokybiško profesinio švietimo prieinamumas (pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo paslaugomis galės naudotis visi Vilniaus regiono ir Lietuvos gyventojai). Teikdamas aukščiausios kokybės profesinio mokymo paslaugas (taikant moderniausias technologijas), mokymo centras didins profesinio rengimo patrauklumą Lietuvoje ir kartu mažins skirtumus tarp Lietuvoje ir ES valstybėse teikiamo profesinio išsilavinimo lygio.

Projekto metu įdiegta modernia ir šiuolaikiška mokymo įranga galės naudotis visų mokymo centro vykdomų programų mokiniai, tokiu būdu sudarant galimybę asmenims įgyti kokybišką pirminį ir tęstinį profesinį išsilavinimą. Energetikos sektorinio profesinio mokymo centro paslaugomis galės naudotis energetikos sektoriaus darbdaviai, norintys kelti darbuotojų kvalifikaciją, profesinio mokymo centras taip pat dalyvaus įgyvendinant Lietuvos darbo biržos vykdomas kvalifikacijos kėlimo programas.

Planuojamame įkurti Energetikos sektorinio profesinio mokymo centre bus atlikti remonto darbai bei įdiegta moderni profesinio mokymo programoms realizuoti reikalinga įranga. Infrastruktūros atnaujinimas ženkliai pagerins mokymosi sąlygas (tenkins estetinius ir profesinius besimokančiųjų reikalavimus), mokymo efektyvumą ir kokybę bei garantuos tinkamą specialistų parengimą praktinei veiklai, kadangi specialistai bus rengiami pagal naujausias rinkos tendencijas, gebės dirbti ir valdyti naujausias technologijas.

Įgyvendinant projekto veiklas bus atsižvelgiama į ES darnaus vystymosi strategijoje išskirtus prioritetus - efektyvesnį gamtos išteklių naudojimą ir žalingo poveikio aplinkai mažinimą. Įsigyjant moderniausią rinkoje esančią mokymosi įrangą, mokiniai bus supažindinami su naujausiomis (aplinką tausojančiomis ir pavojų žmonių sveikatai mažinančiomis) technologijomis energetikos srityje, mokymosi metu bus akcentuojama alternatyvi energetika, gamybos ir paslaugų ekologinio efektyvumo didinimo svarba. Taigi naudojant naujausius mokymo įrenginius bus vykdomas aplinkosauginis švietimas, kuris taip pat yra vienas iš prioritetinių darnaus vystymosi uždavinių.

Numatomi remonto darbai žalingo poveikio aplinkai taip pat neturės.
Copyright © 2019 www.vtvpmc.lt. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.

Viešoji įstaiga, Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 247 7560, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300039885.