PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS EUROPOJE | Tarptautinis projektas (partnerinis), 2014 m.

Projekto tikslai:
- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe; 
- išmokyti mokinius saugiai ir našiai dirbti su naujausia technika, modernia įranga, inovatyviomis technologijomis;
- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;
- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.
 
Projekto dalyviai – IVT grupė, pirminio profesinio rengimo lygmens baigiamojo kurso mokiniai, besimokantys kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus (13 mokinių), suvirintojo (8 mokiniai), elektros įrenginių elektromechaniko (10 mokinių), automobilių kėbulų remontininko (18 mokinių), tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (3 mokiniai), automobilių elektromechaniko (23 mokiniai) programas. 
 
Siunčiantieji partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla.
 
Priimantieji partneriai: ALVIT inovacijų mokymo centras, Iscom Formazione Modena centras, institutas „infeba“, Lycée Professionnel Gustave Flaubert mokykla, Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich agentūra. 
 
Projekto koordinatorius - Alytaus profesinio rengimo centras