Šaltkalvis (-ė)

Saltkalvis webTeikiant prašymą LAMA BPO sistemoje visose nurodytose mokymo programose galima pretenduoti gauti valstybės finansuojamą vietą. Jei registruojant savo pasirinkimus ties mokymo programa pažymėta (–), vadinasi valstybės finansavimo nėra. Studijų kainą matysite LAMA BPO sistemoje ties konkrečia mokymo programa, o taip pat ją galite apskaičiuoti 1 kredito arba 1 mėnesio kainą padauginus iš viso konkrečiai mokymo programai skirto kreditų ar mėnesių skaičiaus.

 

Likus laisvų vietų organizuojamas papildomas priėmimas. Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ir jau turintiems kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje. Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

 

Informacija stojantiems

Baigusiems 10 klasių

(kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas gimnazijos skyriuje)

Baigusiems 12 klasių

Baigusiems aukštąją ar profesinę mokyklą

(turintiems kvalifikaciją)

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamą vietą

1 kredito / 1 mėnesio kaina (Eur)

217071501

3 m. (30 mėn.)


nesuteikiamas vidurinis išsilavinimas, pritaikyta spec. poreikių turintiems asmenims

_ _ 35  / mėn.
Mokymo programos aprašas

 

Ko mokysiuosi?

Teorinio mokymo metu mokiniai susipažįsta su medžiagomis, jų savybėmis, techninės braižybos pagrindais, šaltkalviškų darbų įvairove ir jų atlikimo technologija, su suleidimais bei tolerancijomis. Praktinio mokymo, kuriam skirta didžioji mokymuisi skirto laiko dalis, metu mokiniai iš pradžių mokomosiose dirbtuvėse, vadovaujant profesijos mokytojui, formuoja būdingus šaltkalviui darbo mokėjimus ir įgūdžius, kuriuos antroje praktinio mokymo dalyje lavina savarankiškai.

 

Kokios karjeros perspektyvos?
Sėkmingai baigęs šios mokymo programos kursą, šaltkalvis gali kvalifikuotai atlikti šaltkalviškas metalų apdorojimo operacijas, nesudėtingų mechanizmų einamąjį remontą; sugeba skaityti nesudėtingų įrengimų brėžinius, sudaryti remontuojamų detalių eskizus, taip pat atlikti reikalingus techninius skaičiavimus. Parengti pagal šią programą šaltkalviai gali dirbti įvairaus profilio pramonės įmonėse, kur reikalingi įvairių mechanizmų ir įrengimų detalių remontininkai.

Mokymo prog apraso reklamjuoste3