Smulkiojo verslo organizatorius (-ė)

Smulkusis verslas webTeikiant prašymą LAMA BPO sistemoje visose nurodytose mokymo programose galima pretenduoti gauti valstybės finansuojamą vietą. Jei registruojant savo pasirinkimus ties mokymo programa pažymėta (–), vadinasi valstybės finansavimo nėra. Studijų kainą matysite LAMA BPO sistemoje ties konkrečia mokymo programa, o taip pat ją galite apskaičiuoti 1 kredito arba 1 mėnesio kainą padauginus iš viso konkrečiai mokymo programai skirto kreditų ar mėnesių skaičiaus.

 

Likus laisvų vietų organizuojamas papildomas priėmimas. Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ir jau turintiems kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje. Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

 

Informacija stojantiems

Baigusiems 10 klasių

(kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas gimnazijos skyriuje)

Baigusiems 12 klasių

Baigusiems aukštąją ar profesinę mokyklą

(turintiems kvalifikaciją)

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamą vietą

1 kredito / 1 mėnesio kaina (Eur)

440041703

10 mėn.

105 / mėn.
Mokymo programos aprašas

 

Ko mokysiuosi?

Būsimas specialistas susipažins su smulkiojo verslo įmonės kūrimo galimybėmis, jos darbo planavimu ir organizavimu. Jis mokysis priimti verslo sprendimus ir juos pagrįsti, parengti verslo planą, tirti rinką, tvarkyti įmonės dokumentaciją bei kaupti ir sisteminti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais. Mokymo metu būsimas specialistas ugdys matematinio ir informacinių technologijų raštingumo, dalyvavimo diskusijose, komandinio darbo gebėjimus.

 

Kokios karjeros perspektyvos?
Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo organizatoriaus, prekybos vadybininko padėjėju privačiose ar valstybinėse įmonėse arba gali steigti savo verslo įmonę.

 

Mokymo prog apraso reklamjuoste3